Dedičná štôlňa Ferdinand pri podzemnej elektrárni

Dedičná štôlňa Ferdinand pri podzemnej elektrárni
Nasledujúca fotografia

Medzi Európsku, ale aj svetovú technickú zaujímavosť patrí rozhodne systém troch vodných elektrárni v Baníckej Kremnici, špeciálne podzemná, postavená v banskej šachte č. IV. v hĺbke 240m pod terénom. Do prevádzky bola spustená v máji 1922. Nainštalované boli tri horizontálne Peltonové turbíny každá s výkonom 575kW. K tomuto energetickému systému neodmysliteľne patrí Turčekovský vodovod. Nedostatok vody pre banské aktivity na strednom Slovensku bol príčinou prečo sa v tejto oblasti už koncom 15. storočia začali budovať rozsiahle podporné vodovodné systémy, okrem spomenutého Turčekovského aj Špaňodolinský banský vodovod.