Múzeum Gýča v Kremnici

Múzeum Gýča v Kremnici
Spravuje:Občianske združenie Múzea Gýča (OZ MG)
Miesto:Štefánikovo nám. 14 (Bellov dom)
Mesto:967 01 Kremnica
Kontakt:0944 071 626 alebo 0903 515 631
E-mail:gyc@gyc.sk
WWW:www.gyc.sk

Múzeum Gýča v Kremnici je podľa dostupných informácií jedinou expozíciou tohto druhu v Európe. Múzeum v súčasnosti vlastní a verejne predstavuje zbierku viac ako 777 exponátov. Je držiteľom slovenského rekordu v počte gýčov na jednom mieste.

Prevádzkovateľom Múzea Gýča v Kremnici je Občianske združenie Múzea Gýča (OZ MG). Združenie malo od začiatku ambíciu nielen zhromažďovať zbierkotvorné predmety, ale ich aj sprístupniť širokej verejnosti. Ihneď po založení požiadalo primátora a Mestské zastupiteľstvo v Kremnici o pridelenie vhodných priestorov pre rozšírenie a vybudovanie stálej expozície. Tri roky bolo múzeum v provizórnom režime, otvorené len príležitostne pre kultúrne, spoločenské a športové akcie v meste (Kremnické gagy, Dobýjanie hradu, Biela stopa a pod.). Až usporiadanie majetkoprávnych vzťahov a prevádzkových pravidiel na zmluvnom základe umožnilo v tzv. Bellovom dome na Štefánikovom námestí v Kremnici urobiť z malej, stiesnenej a preplnenej výstavky väčšiu, do sekcií usporiadanú expozíciu. 3. júna 2008 bola sprístupnená pre verejnosť aj cez hlavný vchod zo Štefánikovho námestia.

Slávnostné pretrhnutie pásky Stálej expozície Múzea Gýča s viac ako 666 exponátmi zozbieranými všetkými členmi OZ MG, ich priateľmi a priaznivcami sa uskutočnilo 4. júla 2008. Členovia OZ MG pripravili kultúrny program a vyhlásili Deň nezávislosti od umenia.
Múzeum má v sezóne stále otváracie hodiny, od 1. mája do 30. septembra je otvorené štyri dni v týždni. Zvyšok roka je prístupné len počas kultúrnych a športových akcií alebo na požiadanie turistických či školských skupín.

RezerváciaCenník
Kontakt
Tel: +421 (0) 903 353 004
  +421 (0) 911 353 004
   
Napíšte nám