Kremnický hradný organ - letný medzinárodný organový festival

Kremnický hradný organ - letný medzinárodný organový festival
Spravuje:Ars Consulting, Furdekova 5, Bratislava
Miesto:kostol sv. Kataríny
Mesto:Kremnica
Kontakt:+421 903 719 654
E-mail:organ@kremnickyhradnyorgan.sk
WWW:www.kremnickyhradnyorgan.sk

Skutočnosť, že európsky organový festival si získal veľkú priazeň svojich partnerov, návštevníkov i médií svedčí o tom, myšlienka autorov projektu, pripraviť na Slovensku festival s najvyššími umeleckými kritériami, bola správna. Patria medzi ne napríklad výber umelcov bez akéhokoľvek regionálneho ohraničenia, alebo prísna selekcia najkvalitnejších skladieb organovej literatúry. To sú základy cyklického projektu Kremnický hradný organ, ktorý vnímavý poslucháč prijíma ako rovnocennú súčasť medzinárodných aktivít v organovom umení.

Miestom konania festivalu je Kostol sv. Kataríny, nachádzajúci sa v areáli Mestského hradu v Kremnici. V tomto kostole je inštalovaný koncertný organ Rieger-Kloss z roku 1992. Vďaka svojej dispozícii – obsahuje cca. 3 500 píšťal a 60 registrov – patrí k najmodernejším nástrojom na Slovensku. Umožňuje realizovať interpretácie najnáročnejších diel na vysokej umeleckej úrovni, a teda podstatnou mierou prispieva k úspešnosti realizácie festivalu.

Nezanedbateľným predpokladom festivalu je vynikajúca akustika gotického priestoru kremnického hradného kostola: Priestor a organ tvoria jedinečnú kombináciu, ktorá sa nikde inde na Slovensku nevyskytuje.

Umeleckí hostia festivalu Kremnický hradný organ patria k absolútnej svetovej špičke. Na festivale doteraz koncertovali organisti z 21 krajín. Medzi najvýznamnejších je potrebné zaradiť Johna Scotta, bývalého hudobného riaditeľa katedrály sv. Pavla v Londýne (teraz St Thomas Church, Fifth Av., New York); prof. Petra Planyavského, hlavného organistu Dómu sv. Štefana vo Viedni; Jozefa Sluysa z Bruselu; doc. Andrása Virágha, hudobného riaditeľa Hlavného farského kostola v Budapešti; prof. Ludwiga Lussera, organistu Schottenkirche vo Viedni; Jánosa Pálúra, profesora Hudobnej akadémie Franza Liszta v Budapešti; Jamesa Davida Christieho, Konzervatórium Oberlin, Ohio, USA; Lionela Rogga, organistu a profesora konzervatória v Ženeve, a ďalších. Domácich interpretov zastupovali prof. Dr. Ferdinand Klinda a prof. Ján Vladimír Michalko z Hudobnej fakulty VŠMU.

Vzhľadom na veľkú mieru účasti výrazných organových osobnosti zo zahraničia, festival má jednoznačne charakter prominentného medzinárodného podujatia.

Festival Kremnický hradný organ uprednostňuje moderný pohľad na organovú interpretáciu. Kreatívnym spôsobom prezentuje najvýznamnejších organových umelcov a laureátov prestížnych interpretačných súťaží, a preto sa právom stal skutočným centrom organového umenia na Slovensku.

RezerváciaCenník
Kontakt
Tel: +421 (0) 903 353 004
  +421 (0) 911 353 004
   
Napíšte nám