Chorus Cremniciensis

Chorus Cremniciensis
Spravuje:Chorus Cremniciensis
Miesto:Štefánikovo nám. 3/5
Mesto:Kremnica 967 01
E-mail:choruscremniciensis@gmail.com
WWW:chorus-cremniciensis.webnode.sk/

Chorus Cremniciensis – chrámový miešaný spevácky zbor v Kremnici, sa formuje od roku 1992, kedy vznikol na podnet farského úradu v Kremnici. Jeho zakladateľom a dlhoročným dirigentom bol Ing.Karol Samuelčík, ktorý svoj post dirigenta odovzdal dnešnej dirigentke, Mgr. Jane Šumichrastovej, v roku 1998.

Zbor pracuje od svojho vzniku pod záštitou Rímsko-katolíckeho farského úradu v Kremnici za výraznej morálnej podpory kremnických kňazov.

Amatérsky miešaný spevácky zbor má dnes do 30 aktívnych členov. Repertoár tvoria prevažne sakrálne skladby rôznych hudobných období a rôznych hudobných skladateľov.

Chorus Cremniciensis má za sebou mnoho vystúpení na slávnostných svätých omšiach v Kremnici aj iných mestách a obciach, koncertné vystúpenia doma i v zahraničí, ocenenia z domácich i medzinárodných súťažných festivalov. Najvyšším ocenením zboru je 2.miesto v bronzovom pásme z prestížneho medzinárodného festivalu „Svátky písní“ v Olomouci.

K najvzácnejším udalostiam v živote zboru patrí spoluúčinkovanie zboru na slávnostnej svätej omši v Banskej Bystrici pri návšteve Sv.Otca Jána Pavla II.

RezerváciaCenník
Kontakt
Tel: +421 (0) 903 353 004
  +421 (0) 911 353 004
   
Napíšte nám