Raziareň mincí v premenách času, Mincovňa Kremnica

Raziareň mincí v premenách času, Mincovňa Kremnica
Spravuje:Mincovňa Kremnica, štátny podnik
Miesto:Štefánikovo nám. 25/24
Mesto:96715 Kremnica
Kontakt:+421 (0)45 678 78 00
E-mail:mint@mint.sk
WWW:www.mint.sk/onas_expozicia.php

Raziareň mincí možno nazvať srdcom každej mincovne. V raziarni vrcholí vysoko odborný a technologicky veľmi presný proces spracúvania mincových zliatin razbou mincí. Dôkazom historickej dôležitosti raziarne pre existenciu štátu môže poslúžiť fakt, že celé jej zariadenie bolo po každej z dvoch svetových vojen buď násilne vyvezené alebo zničené.

Raziareň mincí vznikla pri generálnej prestavbe mincovne v rokoch 1881 - 1889 a stala sa súčasťou súboru budov pochádzajúcich z polovice 15. storočia. Ide o unikátne zachovaný priestor s časťou historického zariadenia. Od roku 1892 po zavedení rakúsko-uhorskej meny bola zariadená raziacimi strojmi typu Uhlhorn, ktoré dodal ich vynálezca a výrobca Diederich Uhlhorn z nemeckého Grewenbreuchu. Niekoľko strojov pochádzalo zo zrušených sedmohradských mincovní v Nagy Bányi a Alba Iulii na území dnešného Rumunska. V raziarni pracovalo po jej dokončení 14 strojov typu Uhlhorn a 2 stroje typu Loewe. Celé zariadenie poháňal prostredníctvom doteraz zachovalej transmisie parný stroj.

Po prvej svetovej vojne dala maďarská vláda odviezť všetky stroje do hlavného mesta nového maďarského štátu. Ministerstvo novej ČSR obstaralo u firmy Vulkan Maschinenfabrik A.G. vo Viedni dodávku základného vybavenia mincovne, ktorého najdôležitejšou súčasťou bolo 12 raziacich strojov troch vzorov rozdelených podľa dosiahnutého tlaku: 50, 80, a 120 ton. Ako prvý bol uvedený do činnosti stroj č. 4 dňa 2. júna 1921. Vtedy boli vyrazené prvé dvadsaťhalierniky prvej ČSR. Tieto raziace stroje boli vôbec prvými strojmi v mincovni, ktoré poháňala elektrická energia. Na strojoch značky Vulkan sa razili mince nepretržite do roku 1945. Nemecké vojsko počas ústupu časť zariadení a zásoby mincových kovov odvlieklo a raziace stroje zničilo výbušninami. Ihneď po oslobodení sa začala intenzívna činnosť na rekonštrukcii celej mincovne. Už 26. marca 1946 sa začali na 10 strojoch Vulkan a 2 strojoch značky Schuller raziť jednokorunové mince obnovenej ČSR.

V polovici šesťdesiatych rokov došlo k zvýšeniu efektivity razby pridaním zariadení na automatické podávanie mincových platničiek. Tak mohol jeden pracovník obsluhovať až tri stroje naraz. V tom čase začínala kremnická mincovňa raziť čoraz viac mincí najmä pre bývalé koloniálne štáty v Afrike. Kapacita výroby na tradičných strojoch už nestačila pokrývať potrebu. Strojový park sa postupne modernizoval. Počet strojov Vulkan s kadenciou 70 úderov za minútu sa postupne zmenšoval. V rokoch 1977 - 1979 sa ich počet zmenšil o šesť. Od roku 1986 používa jeden stroj na razbu pamätných medailí bývalá mincovňa olomouckých arcibiskupov v Kroměříži na Morave. Zostávajúcich päť strojov zostalo na pôvodnom mieste. Raziace stroje značky Vulkan sú účtovne odpísané na nulovú hodnotu už niekoľko desaťročí. Jednoduchá konštrukcia s možnosťou vlastnej údržby umožňuje aj naďalej ich využívanie. Okrem Vulkanov sa na razbu mincí používali aj 2 stroje od firmy Schuller z Göpingenu v Nemecku. Boli vyradené v roku 1974. V rámci modernizácie strojového vybavenia raziarne kúpila mincovňa 4 kusy raziacich strojov od belgickej firmy Raskin, na ktorých sa skončila razba v rokoch 1980 - 1984. Od roku 1969 mincovňa používala 3 kusy strojov Schuller. Od roku 1974 dodáva raziace stroje nemecká firma Gräbener.

Roku 1984 bola dokončená nová raziareň mincí v rámci nového závodu mincovne. Razba mincí v starej raziarni sa skončila postupne v prvom polroku 1986. V starej raziarni zostalo posledných päť Vulkanov. Na dvoch najťažších z nich, vzoru Pmg, sa razia dodnes najmä vojenské dištinkcie a odznaky. O úcte našich predchodcov k tejto technike svedčili i pamätné tabuľky osadené na stroji č. 4 na pamiatku obnovenia razby mincí po každej z oboch svetových vojen. Originály tabuliek museli byť z ideologických dôvodov zo stroja odstránené a dnes sú súčasťou expozície Národnej banky Slovenska - Múzea mincí a medailí. Zachovaný súbor historických raziacich strojov značky Vulkan v priestoroch pôvodnej starej raziarne tvorí technickú historickú pamiatku nadnárodnej kategórie. Na týchto strojoch a v týchto priestoroch sa razili miliardy kusov mincí nielen pre vlastnú krajinu, ale aj pre desiatky štátov celého sveta.

Roku 2006 pripravila Mincovňa v priestoroch starej raziarne mincí expozíciu mincovej techniky. Do voľných priestorov raziarne tak pribudli stroje charakterizujúce jednotlivé etapy technologického postupu výroby mincí. Jeden z historicky najzaujímavejších priestorov mincovne - stará raziareň - sa tak stal súčasťou prehliadkovej turistickej trasy kremnickej mincovne.

V závere roka 2008 vyrazila Mincovňa Kremnica aj nové slovenské euromince. Priestory raziarne, ktoré patria medzi najdôležitejšiu časť mincovne, sú od jesene 2008 sprístupnené verejnosti ako súčasť expozície mincovníctva MK. Návštevníci tak majú jedinečnú možnosť vidieť nové, moderné raziace stroje priamo pri razení mincí.

RezerváciaCenník
Kontakt
Tel: +421 (0) 903 353 004
  +421 (0) 911 353 004
   
Napíšte nám