Prírodná rezervácia Kremnický Štós

Prírodná rezervácia o výmere 18,8 ha, nachádza sa nad mestom Kremnica, na západnom svahu Kremnického štítu (1008 m n.m.) vo výškovom rozpätí 750 – 920 m. Postupným zvetrávaním lávových prúdov a pyroklastík vonkajšími a vnútornými podmienkami tohto deštrukčného procesu sa vytvorila morfologicky hodnotná scenéria skupín skalných útvarov - stien, rebier, veží a mohutných skalných sutín. Cenné sú sukcesné štádiá machorastov a lišajníkov na skalnatom substráte. 

RezerváciaCenník
Kontakt
Tel: +421 (0) 903 353 004
  +421 (0) 911 353 004
   
Napíšte nám