Turček - vodná nádrž

Nasledujúca fotografia

Vodárenská nádrž Turček je nádrž s plochou 54 ha, ktorá je situovaná nad obcou Turček v okrese Turčianske Teplice na sútoku dvoch riek – Turiec a Ružová severovýchodne od Horného Turčeka.

Slúži na akumuláciu vody na výrobu pitnej vody pre okresy Prievidza, Žiar nad Hronom a Martin. Jej zberné územie má rozlohu 29,5 km2. Hrádza je vybudovaná ako kamenitá s návodným asfaltovo-betónovým tesnením. Vysoká je 59 m a v korune dosahuje dĺžku 287 m. Celkový objem nádrže je 10,8 miliónov m3. Zabezpečený vodárenský odber je 0,5 m3.s-1. Zberné územie horného toku rieky Turiec a potoka Ružová sa vyznačuje vysokou kvalitou vôd, minimálnymi možnosťami ich znečistenia a až 95% vodnatosťou lokality na pitnú vodu. Do hrádze sú zabudované výškomerné krabice, ktoré slúžia na meranie jej sadania a zabudovaná je injekčná clona. Tá po napustení vody zabezpečila tesnosť podložia proti priesakom podzemných vôd. Spolu s nádržou Nová Bystrica je najmladšou vodárenskou nádržou na Slovensku.

Vedúcim stavby vodnej nádrže bol Jozef Zajonc, investorom š. p. Vodohospodárska výstavba, š.p. Bratislava a dodávateľom a. s. Váhostav Žilina. Stavba sa začala realizovať v roku 1993 a ukončila na jar roku 1996.

Vodárenská nádrž Turček len čiastočne reguluje prietoky pod nádržou. Prietok na tokoch je prirodzený. Územie pozdĺž rieky Turiec nie je chránené proti povodniam, ani sídelná aglomerácia Martin - Vrútky. 

RezerváciaCenník
Kontakt
Tel: +421 (0) 903 353 004
  +421 (0) 911 353 004
   
Napíšte nám